Πρόγραμμα Θερινής Προετοιμασίας 2018

 

Μια επιτυχημένη σχολική χρονιά στο Λύκειο απαιτείται να σχεδιάζεται και να ξεκινά με τη λήξη της προηγούμενης. Οι διαρκείς μεταβολές στο εξεταστικό σύστημα και τα προγράμματα σπουδών σε συνάρτηση με τον ασαφή προσδιορισμό του όγκου της εξεταστέας ύλης καθιστά αυτονόητη την έγκαιρη προετοιμασία όχι μόνο των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη- ως είθισται άλλωστε-αλλά κι εκείνων που θα φοιτήσουν στη Β’. 

Για τη Γ’ λυκείου η θερινή προετοιμασία είναι αναγκαία διότι διαφορετικά δεν υπάρχουν περιθώρια για την απαραίτητη επανάληψη. Για τη συγκρότηση των τμημάτων, οι μαθητές πρέπει να δηλώσουν άμεσα στη γραμματεία μας την ομάδα προσανατολισμού, που θα ακολουθήσουν καθώς και τα επιλεγόμενα μαθήματα. Για τη διασφάλιση περισσότερων επιλογών στις σχολές συνίσταται η παρακολούθηση δύο επιλεγόμενων μαθημάτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ανοιχτούν δύο επιστημονικά πεδία. Η  διάρκεια της θερινής προετοιμασίας είναι 6 εβδομάδες, δηλαδή 18/06/2018 - 20/07/2018 και 27/08/2017 - 31/08/2018 (η εβδομάδα του Αυγούστου είναι εβδομάδα διαγωνισμάτων, καθώς οι μαθητές θα εξετάζονται εφ’ όλης της ύλης στα μαθήματα που διδάχτηκαν). 

Στους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β’ λυκείου προτείνουμε ένα θερινό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων από 18/06/2018 - 13/07/2018.Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της περιόδου θα διεξαχθούν 27/08/2018 - 31/08/2018. Στόχος είναι η κάλυψη μαθησιακών κενών, η ενδυνάμωση των μαθητών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αυτοπεποίθηση κι η άμεση ολοκλήρωση της ύλης της Β’ λυκείου, προκειμένου (παράλληλα με την επανάληψη της ύλης της Β’ λυκείου για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης) να πραγματοποιείται η προετοιμασία της Γ’ λυκείου. Λειτουργώντας με τη λογική της πλειονότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων διασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας της Β Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4ων εβδομάδων 18/6/2018- 13/7/2018 

Ομάδα προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΡΧΑΙΑ προσανατολισμού

5

    α. Γνωστό

1

    β. Άγνωστο κείμενο

2

    γ. Γραμματική

1

    δ. Συντακτικό

1

Λατινικά

1

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2 

Συνολικά 10 ώρες & 3 ώρες διαγώνισμα για κάθε μάθημα 

Ομάδα προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού

3

ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού

3

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2 

Συνολικά 10 ώρες & 3 ώρες διαγώνισμα για κάθε μάθημα

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Ανθρωπιστική

Θετική

Δευτέρα 27/8

ΑΡΧΑΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τρίτη 28/8

ΕΚΘΕΣΗ

Τετάρτη 29/8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Πέμπτη 30/8

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

Παρασκευή 31/8

ΑΛΓΕΒΡΑ

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 6 εβδομάδων 18/6/2018- 20/7/2018  &  27/8/2018-31/8/2018

 

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία

Γνωστό

2

Άγνωστο

2

Γραμματική

1

Συντακτικό

1

Ιστορία

3

Έκθεση

3

Σύνολο

12

Λατινικά*

3

 

     

Σύνολο*

15

 

     

Βιολογία ΓΠ**

2

 

     

Σύνολο**

17

 

     

 

 

Θετικές Σπουδές

Φυσική

4

Χημεία

3

Έκθεση

3

Σύνολο

10

Μαθηματικά ΟΠ*

5

 

   

 

Σύνολο*

15

 

     

Βιολογία ΟΠ**

4

 

     

Σύνολο**

19

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά ΟΠ

5

Α.Ε.Π.Π.

3

Έκθεση

3

Σύνολο

11

Α.Ο.Θ.*

3

 

     

Σύνολο*

14

 

     

Βιολογία ΓΠ**

2

 

     

Σύνολο**

16

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

        Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Ανθρωπιστική

Θετική

Οικονομική

Δευτέρα 27/8

ΑΡΧΑΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ πρ.

ΑΟΘ

Τρίτη 28/8

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τετάρτη 29/8

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πέμπτη 30/8

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΕΠΠ

Παρασκευή 31/8

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

ή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

ή ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.