Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Στρατιωτικές σχολές 2018

Δημοσιεύθηκε σήμερα 2/5/2017, η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Δώστε προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών η οποία είναι η 10/5/2018. Η αποστολή θα γίνει μόνο με συστημένη επιστολή! Κατεβάστε την προκήρυξη απο εδώ.