Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Στρατιωτικές σχολές 2015

Δημοσιεύθηκε σήμερα 8/5/2015, η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Δώστε προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών η οποία είναι η 15/5/2015. Η αποστολή θα γίνει μόνο με συστημένη επιστολή! Κατεβάστε την προκήρυξη απο εδώ.