Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Θέματα Εξετάσεων 2018

Θέματα εξετάσεων 2018

Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις τους από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας, κάθε μέρα μετά την εξέταση του μαθήματος. 

 

 Ημερομηνία  Μάθημα  Θέματα  Απαντήσεις
 07/06/2018  Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑ.Λ.)  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 08/06/2018  Νεοελληνική Γλώσσα  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 09/06/2018  Μαθηματικά (ΕΠΑ.Λ.)
 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 11/06/2018 Αρχαία Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 11/06/2018 Μαθηματικά Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 13/06/2018 Ιστορία Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 13/06/2018  Α.Ε.Π.Π.  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 13/06/2018  Φυσική Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 15/06/2018  Λατινικά  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 15/06/2018  Α.Ο.Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 15/06/2018  Χημεία  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 18/06/2018  Βιολογια Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 18/06/2018  Βιολογία Γενικής Παιδείας  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ