Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Θέματα Εξετάσεων 2017

Θέματα εξετάσεων 2017

Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις τους από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας, κάθε μέρα μετά την εξέταση του μαθήματος. 

 

 Ημερομηνία  Μάθημα  Θέματα  Απαντήσεις
 06/06/2017  Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑ.Λ.)  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 07/06/2017  Νεοελληνική Γλώσσα  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 08/06/2017  Μαθηματικά (ΕΠΑ.Λ.)
 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 09/06/2017 Αρχαία   ΘΕΜΑΤΑ
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 09/06/2017 Μαθηματικά Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 12/06/2017 Ιστορία Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 12/06/2017  Α.Ε.Π.Π.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 12/06/2017  Φυσική Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 14/06/2017  Λατινικά  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 14/06/2017  Α.Ο.Θ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 14/06/2017  Χημεία  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 16/06/2017  Βιολογια Προσανατολισμού  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 16/06/2017  Βιολογία Γενικής Παιδείας  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 19/06/2017  Μαθηματικά Γενικής Παιδείας  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 19/06/2017  Ιστορία Γενικής Παιδείας  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ