Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Προκήρυξη Πυροσβεστικής 2017

Προκήρυξη Πυροσβεστικής 2017

Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο, ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 
Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
 
 
Σημαντικά σημεία της προκήρυξης
 
- Θα ακολουθήσει συμπλήρωση προκήρυξη με τον καθορισμένο αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία.
 
- Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Δευτέρα 19/06/2017 έως και την Τρίτη 27/06/2017.