Περί Παιδείας-Φροντιστήρια Μ.Ε.

Θέματα Εξετάσεων 2015

Θέματα εξετάσεων 2015

Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις τους από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας, κάθε μέρα μετά την εξέταση του μαθήματος.

 

 

 Ημερομηνία  Μάθημα  Θέματα  Απαντήσεις
 18/05/2015  Νεοελληνική Γλώσσα  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 19/05/2015  Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑ.Λ.)  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 20/05/2015  Βιολογία ΓΠ  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 20/05/2015  Μαθηματικά ΓΠ   ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 21/05/2015  Μαθηματικά (ΕΠΑ.Λ.)  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 22/05/2015  Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 22/05/2015  ΑΟΔΕ Τεχνολογικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 22/05/2015  Βιολογία Θετικής Κατ.
 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 25/05/2015  Αρχαία Θεωρητικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 25/05/2015  Μαθηματικά Τεχν.&Θετ. Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 27/05/2015  Λατινικά Θεωρητικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 27/05/2015  Χημεία Θετικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 27/05/2015  ΑΕΠΠ Τεχνολογικής  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 29/05/2015  Ιστορία Θεωρητικής Κατ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 29/05/2015  Φυσική Τεχν.&Θετ. Κατ.
 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 02/06/2015  ΑΟΘ Επιλογής  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ